Hội thảo thường niên: Nâng cao năng lực quản lý TTBYT cập nhật thông tin KH-CN Kỹ thuật TBYT

Trong hai ngày 7&8 tháng 8, tại Thành phố Đà Nẵng. Hội TBYT VN đã tổ chức hội thảo thường niên:
“NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TTBYT, CẬP NHẬT THÔNG TIN KH – CN KỸ THUẬT TBYT”. Gần 200 đại biểu, bao gồm đại diện lãnh đạo một số Sở Y tế, lãnh đạo các bệnh viện trung ương và bệnh viện đa khoa các tỉnh, các chuyên gia về kỹ thuật TBYT, các trưởng phòng Vật tư – TTBYT các bệnh viện trung ương và bệnh viên đa khoa các tỉnh đã tham dự Hội thảo.

Gs.Ts. Nguyễn Viết Tiến thứ trưởng Bộ Y tế đã tới dự và chỉ đạo Hội thảo. Cùng tham dự Hội thảo còn có lãnh đạo Cục QL KCB, Cục KH CN và Đào tạo, Vụ TTB-CTYT, Vụ Bảo hiểm y tế Bội Y tế.

Gs. Viện sĩ Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt nam, Ths.Bs. Ngô thị kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà nẵng, Ông Huỳnh Phước PCT LHH thành phố đà nẵng đã tham dự Hội thảo.

8 Báo cáo giới thiệu những tiến bộ khoa học công nghệ được áp dụng trong các thiết bị/Hệ thống TBYT đã được các chuyên gia về sản phẩm của các nhà phân phố tại Viêt nam trình bày.

14 báo cáo liên quan tới công tác QLTTBYT, quả lý Chất lượng, Đào tạo, công tác bảo dưỡng TTBYT tại các cơ sở đã được trình bày và trao đổi tại Hội thảo.
8 công ty kinh doanh TTBYT đã tham gia trưng bầy sản phẩm trong thời gian tiến hành Hội thảo, bao gồm: Philips VN, Siemens VN, Johnson&Johnson VN, Medtronic-Convidien, VietMedica, Roche, Minh Tâm.