Xin ý kiến các doanh nghiệp về những khó khăn đã gặp phải trong quá trình kinh doanh

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại công văn số 2252/BYT-HTTB ngày 02/5/2024 và công văn số 109/HTTB-ĐKKD ngày 09/5/2024 về việc: xin ý kiến các doanh nghiệp về những khó khăn đã gặp phải trong quá trình kinh doanh trong những năm vừa qua (Theo mẫu đóng góp ý kiến đính kèm công văn 109/HTTB-ĐKKD ngày 09/5/2024).

Đồng thời đề xuất của đơn vị về các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý TTBYT để góp phần xây dựng dự thảo Luật Thiết bị y tế trình Quốc hội (Theo mẫu đính kèm tại công văn số 2252/BYT-HTTB ngày 02/5/2024).

Đây là cơ hội Chính phủ và Bộ Y tế cần nghe những khó khăn của đơn vị trong việc kinh doanh, sản xuất trang thiết bị y tế; cũng như cơ sở pháp lý trong việc quản lý TTBYT.

Do vậy Hội Thiết bị Y tế Việt Nam đề nghị đơn vị: Mạnh dạn, thẳng thắn chi tiết và vì một tương lai Quản lý và kinh doanh sản xuất TTBYT: Chặt chẽ; Thông thoáng vì lời ích của đơn vị và toàn ngành Y tế.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Hội Thiết bị Y tế Việt Nam trước ngày 20/5/2024 bằng văn bản (có ký đóng dấu) và file mềm qua email: hungha1988@gmail.com để Hội tổng hợp trình Bộ Y tế trước ngày 25/5/2024.

Rất mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả của Quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn!

Công văn Hội TBYT

CV Bộ Y tế

CV Cục CSHT TBYT