Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y-Dược thường niên lần thứ 29 tại Hà Nội

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC

THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 29 TẠI HÀ NỘI

Thời gian từ 7-9/12/2023

Địa điểm: TRUNG TÂM TRIỂN LÃM QUỐC TẾ HÀ NỘI (ICE) / 91 TRẦN HƯNG ĐẠO, HOÀN KIẾM, HÀ NỘI

Thông tin cụ thể như sau:

Rt: Hà Văn