Hội TBYT Đà Nẵng

Tên Hội                        : HỘI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 Địa chỉ Văn phòng : Số 105 Hùng Vương-Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng

Số điện thoại  : 0511-3837621                       Fax : 0511. 3843194

Quyết định thành lập số : 2859/QĐ-UB ngày 04/04/2005 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng.

Đại hội thành lập ngày 07 tháng 5 năm 2005 và bầu Ban chấp hành Hội TBYT lần thứ I, nhiệm kỳ 2005-2008 gồm 11 người.

I/ Ban chấp hành đã được công nhận theo Quyết định số 26/2005/QĐ-HTBYT ngày 20/6/2005 của Chủ tịch Hội Thiết bị Y tế Việt Nam .

Ds. PHẠM THỊ MINH TRANG

Chủ tịch Hội Thiết bị Y tế TP. Đà Nẵng

 

DANH SÁCH BCH HỘI TBYT TP. ĐÀ NẴNG :

Ds. Phạm Thị Minh Trang
Ks Nguyễn Văn Thanh
Ông Nguyễn Hồng Sơn
Ông Phạm Quốc Quân
Ông Nguyễn Ngô
ông Trần Cúc
Ông Lê Văn Từ 
Ông Nguyễn Sính
Ông Lê Ngọc Bộ
Ông Trần Ngọc Kim 
Uỷ viên phụ trách tuyên giáo
Chủ tịch Hội Thiết bị Y tế TP. Đà Nẵng
Phó Chủ tịch Hội Thiết bị Y tế TP. Đà Nẵng
Uỷ viên thường vụ
Uỷ viên thường vụ
Ủy viên Thư ký
Uỷ viên BCH, Trưởng ban kiểm tra
Uỷ viên phụ trách đào tạo
Uỷ viên phụ trách phát triển Hội viên
Uỷ viên, trưởng ban tài chính
Uỷ viên phụ trách phát triển kinh tế
Uỷ viên phụ trách tuyên giáo

II/Tổng số Hội viên    : 77 người

III/ Tổng số Chi Hội : 11 Chi hội

1. Chi hội Công ty cổ phần Y tế DANAMECO
2.  Chi hội Bệnh viện Quân Y 17 ĐN
3.   Chi hội Bệnh viện Đà Nẵng
4.   Chi hội Bệnh viện C Đà Nẵng
5.   Chi hội Công ty Dược TW3 Đà Nẵng
6.   Chi hội Dược 34 Đà Nẵng
7.   Chi hội Cty CP Dược&TBYT (DAPHACO
8.   Chi hội Sở Y tế và cácTrung tâm Y tế Quận
9.   Chi hội Bệnh viện Mắt Đà Nẵng
10.  Chi hội  các Công ty TNHH TBYT
16 hội viên
07 hội viên
10hội viên
11hội viên
03 hội viên
03 hội viên
07 hội viên
08 hội viên
02 hội viên
10 hội viên