Hội TBYT Đà Nẵng

Tên Hội                        : HỘI THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 Địa chỉ Văn phòng : Số 105 Hùng Vương-Quận Hải Châu TP. Đà Nẵng

Số điện thoại  : 0511-3837621                       Fax : 0511. 3843194

Quyết định thành lập số : 2859/QĐ-UB ngày 04/04/2005 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng.

Đại hội thành lập ngày 07 tháng 5 năm 2005 và bầu Ban chấp hành Hội TBYT lần thứ I, nhiệm kỳ 2005-2008 gồm 11 người.

II/Tổng số Hội viên    : 77 người

III/ Tổng số Chi Hội : 11 Chi hội

1. Chi hội Công ty cổ phần Y tế DANAMECO
2.  Chi hội Bệnh viện Quân Y 17 ĐN
3.   Chi hội Bệnh viện Đà Nẵng
4.   Chi hội Bệnh viện C Đà Nẵng
5.   Chi hội Công ty Dược TW3 Đà Nẵng
6.   Chi hội Dược 34 Đà Nẵng
7.   Chi hội Cty CP Dược&TBYT (DAPHACO
8.   Chi hội Sở Y tế và cácTrung tâm Y tế Quận
9.   Chi hội Bệnh viện Mắt Đà Nẵng
10.  Chi hội  các Công ty TNHH TBYT
16 hội viên
07 hội viên
10hội viên
11hội viên
03 hội viên
03 hội viên
07 hội viên
08 hội viên
02 hội viên
10 hội viên