Văn phòng TW Hội

VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG HỘI THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

Điạ chỉ: Số 40 – Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 04. 3576 5491