THÔNG BÁO KHÓA ĐÀO TẠO LIÊN TỤC-ONLINE

Triển khai những cam kết trong đào tạo liên tục giữa ban đào tạo thuộc Hội TBYT-VN với các nhà cung cấp TTBYT về hướng dẫn: Vận hành, Bảo dưỡng An toàn – Chính xác các Thiết bị y tế.

Hội TBYT Việt Nam phối hợp với công ty Philips Việt Nam sẽ tổ chức khóa Đào tạo Online theo lịch và nội dung chi tiết dưới đây.

Thông báo để các đồng nghiệp hiện đang vận hành các hệ thống CNTT; bảo dưỡng các hệ thống cộng hưởng từ (CHT), chụp cắt lớp vi tính (CT), máy chụp mạch (DSA) của nhà sản xuất Philips có thể đăng ký tham dự khóa đào tạo trên.

Với sự hỗ trợ về Giảng viên và một phần kinh phí từ công ty Philips Việt Nam nên các học viên tham gia khóa Đào tạo trực tuyến này không phải đóng phí đào tạo.

Sau khóa học những học viên tham gia đầy đủ các buổi học và có kết quả trả lời các câu hỏi lượng giá đạt từ 6/10 điểm trở lên sẽ được xét cấp chứng chỉ Đào Tạo Liên Tục chuyên ngành kỹ thuật TBYT tương đương 16 tiết.

Chứng chỉ có hiệu lực trong 2 năm và Học viên được hưởng các quyền lợi như đã được quy định tại thông tư 22 và 26 của Bộ Y tế về thực hiện Đào tạo liên tục.

Thông báo Đào tạo

PHILIPS 3 WEBSITE