Hội Thiết Bị Y Tế Việt Nam ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong hành nghề trang thiết bị y tế

Thực hiện nhiệm vụ tại biên bản đại hội nhiệm kỳ III (2015-2020) của Hội TBYTVN, thường vụ BCH trung ương hội đã giao nhiệm vụ cho ban thường trực tổ chức triển khai xây dựng bộ Quy ước ứng xử trong hành nghề TTBYT trong năm công tác 2016.
Sau 6 tháng làm việc khẩn trương và nghiêm túc (từ ngày 1/4 đến 20/10 năm 2016) của Ban thường trực và Ban biên tập từ các khâu:
– Thành lập Ban biên tập
– Thống nhất quy chế làm việc của BBT
– Thu thấp thông tin có liên quan của trong nước và Quốc tê
– Dự thảo nội dung bộ QƯƯX (Với 5 kỳ họp góp ý và hoàn chỉnh)
– Lấy ý kiến góp ý của đông đảo chuyên gia, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các trung tâm đào tạo nhân lực. (tại Hội thảo quốc gia về TTBYT tại Đà nẵng, với 108 ý kiến đóng góp)
– BBT đã tổng hợp phân tích các ý kiến góp ý của các đại biểu và hoàn chỉnh bản dự thảo Bộ QUY ƯỚC ỨNG XỬ TRONG HÀNH NGHỀ TTBYT.
– Gửi dự thảo báo cáo và xin góp ý của: Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Liên hiệp các Hội KH&KT VN.
– Sau khi Hội đủ các điều kiện cần thiết, Chủ tịch Hội TBYT VN đã ký QĐ số 50/QĐ-TƯH ngày 20/10/2016 Ban hành Bộ quy ước ứng xử trong hành nghề TTBYT gồm 10 quy ước.
Hội TBYT VN trân trọng giới thiệu Bộ QƯƯX trong hành nghề TTBYT tới các Chi hội, Liên chi hội,  Hội TBYT địa phương và mọi Hội viên của Hội.

Lưu ý: Hiện tại ấn phẩm đã có tại VP hội TBYTVN: P308 trong viện TTB-CTYT 40 phố Phương mai, Đống Đa Hà Nội.
Các cá nhân, chi Hội và các đơn vị chưa nhận có thể đến nhận trực tiếp tại VP Hội.
Liên hệ qua Anh Hùng: 0972417918, anh Thiện: 0943101294.

Download file về máy

Quytacungxu-A2-print