Xuất bản Niên giám chuyên ngành TTBYT Việt Nam

Cùng với quá trình phát triển của ngành y tế trong những thập niên vừa qua, chuyên ngành Trang thiết bị y tế cũng đạt được những tiến bộ rất đáng ghi nhận cả về Chất lượng hoạt động cũng như số lượng các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại các lĩnh vực: Quản lý nhà nước, dịch vụ kỹ thuật, Đào tạo nhân lực chuyên ngành, nghiên cứu chế tạo, kinh doanh, sản xuất TTBYT.
Để có thông tin đầy đủ, chính xác, cập nhật của từng đơn vị trong chuyên ngành, phục vụ cho việc cung cấp thông tin cho toàn xã hội và hợp tác quốc tế về lĩnh vực này, Hội TBYT VN kết hợp với Công ty TNHH Quảng cáo & Truyền thông VIP sẽ xuất bản cuốn “Niên giám chuyên ngành TTBYT” trong quý 2 năm 2017.

Hội TBYTVN trân trọng thông báo và đề nghị  tới tất cả các cơ sở: Quản lý nhà nước, Dịch vụ kỹ thuật, Đào tạo nhân lực, nghiên cứu chế tạo và sản xuất kinh doanh TTBYT hưởng ứng, tham gia cung cung cấp thông tin về hoạt động, kinh doanh của đơn vị mình cho Ban biên tập để cuốn kỷ yếu được đầy đủ thông tin của mọi đơn vị trong chuyên ngành.

Lưu ý: Hiện ấn phẩm: Bộ Quy Ước Ứng xử trong hành nghề TTBYT đã có tại VP hội TBYT VN: P308 trong 40 Phố Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
Các đơn vị củ người tới nhận và đăng ký tham gia xuất bản cuốn Niên giám chuyên ngành.
Mọi thông tin xin liên hệ: Anh Hùng:0972417918 và Anh Thiện: 0943101294 cán bộ VPH.