Vận động, Hỗ trợ và thúc đẩy Sản xuất TTBYT trong nước của Hội TBYT VN

Vận động, Hỗ trợ và thúc đẩy Sản xuất TTBYT trong nước là một trong những nhiệm vụ chính của Hội nghề nghiệp chuyên ngành kỹ thuật TTBYT.

Tuy nhiên, để có được những TTBYT có chất lượng tốt, độ an toàn cao phục vụ cho hoạt động của ngành y tế trong nước cũng như xuất khẩu thì công tác vận động, tạo điều kiện hỗ trợ các cơ sở Nghiên cứu-Chế tạo và sản xuất TTBYTnâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 và ISO 13485 – 2016 là cần thiết và cấp bách đã được quy định theo khoản 1 Điều 68 tại NĐ số 36/2016/NĐ-CP về Công tác quản lý TTBYT.

Hội TBYT VN đã Hợp tác cùng Công ty TNHH Chứng nhận NQA Việt nam để cùng triển khai nhiệm vụ trên.

Hôi TBYT VN trân trọng thông báo tới tất cả Hội Viên, Các doanh nghiệp, các cơ sở Nghiên cứu-Chế tạo và sản xuất TTBYT trong toàn quốc quan tâm tìm hiểu và sớm có kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm này!

Thông tin chi tiết, có trong file đính kèm thông báo này.

1. THU MOI – HIEP HOI TB Y TE

2. Thoa thuan hop tac NQA – HIEP HOI Y TE-scan

3. PROFILE NQA_ Cong nhan UKAS

4. NQA Profile – Tieng Viet

5. Mau CC ISO 9001 2015

6- Mau CC ISO 13485 2016

7. Danh sach khach hang-NQA Update-R1