Triển lãm Y – Dươc TTBYT tại Hà Nội từ 11-14/5/2022

Hội  Thiết bị Y tế Việt Nam phối hợp cùng công ty Quảng cáo và triển lãm Việt Nam – VietFair tổ chức triển lãm Y – Dươc trang thiết bị y tế tại Hà Nội từ 11-14/5/2022