Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược tại đã nẵng

Hoạt động của chi hội tại Đà Nẵng, tại đây chi hội có gian hàng giới thiệu các sản phẩm của thiết bị y tế .