Triển lãm Quốc tế CHEXPO ASEAN 2019 tại Jakarta, Indonesia từ 27-29/11/2019

Với mục tiêu thuận lợi hoá thương mại và đầu tư trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, trao đổi chính sách và sự hiểu biết giữa Trung Quốc với các nước Asean. Triển lãm Quốc tế CHEXPO ASEAN 2019 tại Jakarta, Indonesia sẽ diễn ra từ ngày 27—29/11/2019.

Hội TBYT VN xin gửi thông báo tới các lãnh đạo, thành viên trong Hội tham gia cùng phối hợp.

1..cvb-2019-5943-1