MỜI TỌA ĐÀM

Kính mời Quý doanh nghiệp tới tham gia chương trình tọa đàm và giao thương với đoàn doanh nghiệp hiệp hội thiết bị y tế trịnh châu (trung quốc)

Chi tiết chương trình