Thông báo của Hội TBYT Việt Nam

Hội TBYT VN đề nghị từng hội viên đến các Chi , liên chi hội, hội TBYT TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh
– Nghiêm chỉnh chấp hàng các quy định của Chính Phủ, của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống dịch Covid – 19. Thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh cũng như các chỉ đạo của Chính Phủ; Bộ Y tế
– Các chi hội tại các Cơ quan quản lý, các Bệnh viện, các Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật khi được huy động nêu cao tinh thần sẵn sàng, không ngại khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao với trách nhiện và hiệu quả cao nhất!