THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2022 – 2023

– Thực hiện nhiêm vụ được giao tại QĐ số 192/QĐ-K2ĐT ngày 03/12/2018 về – việc cấp mã cơ sở  đào tạo liên tục cho Hội TBYT VN.  Mã số B73.

– Triển khai công tác đào tạo liên tục theo hướng dẫn tại Thông tư số: 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 về ĐTLT cho cán bộ y tế  và TT số 26/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ y tế hướng dẫn việc ĐTLT cho cán bộ y tế.

– Nhằm nâng cao độ An toàn – Chính xác trong khai thác, sử dụng và bảo dưỡng TTBYT, Thực hiện đúng Luật đấu thầu mua Thiết bị và Vật tư y tế,  tổ chức khai thác có hiệu quả TTBYT đã được trang bị trong toàn ngành

Hội TBYT VN thông báo:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2022

 • Đào tạo Tư vấn kỹ thuật TTBYT.
 • Hình thức đào tạo: Tập trung – Trực tiếp
 • Đào tạo cho những người có nhu cầu và đáp ứng yêu cầu đầu vào nêu tại NĐ số: 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về Công tác Quản lý TTBYT.
 • Thời gian đào tạo: gồm 2 đợt, mỗi đợt 6 ngày. Có kiểm tra kiến thức cơ bản (đầu vào) và Kiểm tra đánh giá kết quả cuối khóa để xét cấp Chứng Chỉ.
 • Nội dung đào tạo: Theo bộ tài liệu đào tạo tư vấn kỹ thuật TTBYT đã được Bộ Y tế thẩm định và nghiệm thu.
 •  Đào tạo cập nhật kiến thức cho những học viên đã được cấp Chứng chỉ trong các năm trước đây. Vì theo quy định chứng chỉ hành nghề, nếu sau 2 năm không thực hiện đào tạo cập nhật kiến thức thì chứng chỉ đã được cấp hết giá trị sử dụng.(áp dụng mục 3 Điều 4 Chưng II: Trách nhiệm trong ĐTLT)
 • Thời gian đào tạo 16 tiết (2 ngày)
 • Nội dung cập nhất kiến thức: Những thiết bị và phần mềm tiện ích mới nhất của các hệ thống thiết bị: Hình ảnh y tế, Xạ trị và YH hạt nhân, Xét nghiệm Cận lâm sàng và Phẫu thuật Nội soi

 Đào tạo về quản lý, tổ chức đấu thầu, khai thác sử dụng TTBYT.

* Hình thức Đào tạo: Tập trung, Trực tiếp

–  Đối tượng tham gia đào tạo:

– Lãnh đạo các đơn vị từ tuyến huyện đến tuyến Trung ương trực tiếp chỉ đạo nội dung công tác trên và những cán bộ có liên quan.

– Thời gian đào tạo: 03 ngày; thứ 4 thứ 5 và thứ 6  hàng tuần để đảm bảo cho Học viên vừa chỉ đạo công việc tai đơn vị vừa tham dự khóa đao tạo. Học viên theo học đầy đủ và hoàn thành các câu hỏi lượng giá sẽ được cấp giấy Chứng nhận ĐTLT của Hội TBYT VN

–  Địa điểm đào tạo: Tại từng tỉnh hoặc liên tỉnh, tùy theo số lượng học viên

–  Nội dung đào tạo: Cập nhật những văn bản mới về Công tác QL TTBYT;  công tác tổ chức  và các bước tiến hành đấu thầu mua TTBYT; công tác giám sát lắp đặt và nghiêm thu vận hành ban đầu; Các hệ thống Tiêu chuẩn họ ISO 9000; ISO 13485; ISO 14001.

 • Đào tạo Vân hành, bảo dưỡng An toàn – Chính xác TTBYT hiên đang sử dụng tại đơn vị
 • Hinh thức Đao tạo: có thể Tập trưng hoặc Trực tyến.
 • Đối tượng đào tạo: Các KS. KTV về Kỹ thuật TTBYT, Điều dưỡng viên và nhân viên y tế trực tiếp vận hành và bảo dưỡng TTBYT
 • Thời gian đào tạo từ 2 đến 3 ngày tùy theo nội dung của từng chủng loại TBYT.
 • Có sự kết hợp giữa Hội TBYTVN với các nhà cung cấp TTBYT tại Việt nam trong khuôn khổ các MOU về liên kết ĐTLT đã được ký kết.
 • Học viên theo học đầy đủ, hoàn thành các câu hởi Lượng giá sẽ đước cấp Giấy chứng nhận về ĐTLT của Hội TBYT VN
 • Thời gian triển khai các khóa đào tạo: Có thể bắt đầu từ Qúy III/2022 (Tháng 7)
 • Phụ thuộc vào số Học viên, đơn vị đăng ký mở lớp; tình hình dịch bệnh tại địa điểm và thời gian mở lớp đào tạo.
 • Kinh phí: các khóa ĐTLT nêu trên có thu phí.
 • Được quy định tại Mục 2 điều 18: Kinh phí cho đào tạo liên tục thuộc TT số: 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ y tế hướng dẫn việc ĐTLT cho cán bộ y tế
 • Theo điều 5: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Điều lệ Hội TBYT VN được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt tai QĐ số: 404/QĐ-BNV ngày 26/5/2015.
 • Tự đảm bảo kinh phí hoạt động
 • Không vì mục đích Lợi nhuận
 • Mọi chi tiết về chuyên môn xin liên hệ trao đổi với:

Ông Đỗ Đức Chi số phone: 0903215509

Ông Vũ Văn Đoan  số phone: 0903454675

Ông Hà Văn Hùng số phone: 0972417918

Email: hungha1988@gmail.com

(Để đăng ký tham dự các khóa Đào tạo)

                                 Ban Đào Tạo Hội TBYT VN