Tham gia đóng góp nhân lực, vật lực hỗ trợ những địa phương đang có dịch bệnh

Thưc hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y Tế về việc: Toàn dân tham gia đóng góp nhân lực, vật lực hỗ trợ những địa phương đang có dịch bệnh căng thẳng.

Hội TBYTVN thông báo và đề nghi các Hội viên có điều kiện tham gia vào đội tình nguyện đi tới các vùng trên đăng ký về VPH ( Mr. Hùng: 097 2417918) đê tổng hợp đăng ký với BYT Sắp xếp đoàn công tác.

Đề nghi các đơn vị sản xuất, kinh doanh TTBYT ngoài việc đăng ký đội quân tình nguyện có thể tuỳ theo khả năng vật tư y tế của mình có thể ủng hộ cho những địa phương đang gặp khó khăn. Đơn vị có thẻ hỗ trợ trực tiếp hoăc thông báo mặt hàng, số lượng ủng hộ về VPH để tổng hợp báo cáo bộ y tế có kế hoạch tiếp nhân và phân phối.

Trân trọng.