Phát triển chi hội mới

Ngày 15/4/2015 tại bộ môn Điện tử Y sinh, khoa Điện tử Viễn thông thuộc trường ĐHBK Hà Nội, Hội TBYTVN đã công bố quyết định thành lập chi hội TBYT VN của Bộ môn Điện tử Y sinh gồm 10 hội viên, do Gs.Ts. Nguyễn Đức Thuận Chủ tịch chương trình nghiên cứu Công nghệ y sinh của trường ĐHBK Hà Nội làm chi hội trưởng.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Hội TBYT VN cũng đã cấp thẻ Hội viên cho các thành viên mới.
Một số hình ảnh tại buổi lễ: