PGS.TS Nguyễn Duy Huề

PGS.TS Nguyễn Duy Huề
CN Khoa Chẩn đoán hình ảnh – Bệnh viện Việt Đức
CN Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Trường ĐH Y Hà Nội