LỄ CÔNG BỐ GIẤY PHÉP LƯU HÀNH SẢN PHẨM TBYT CẤY GHÉP DO CÔNG TY CP NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC và VLSH SẢN XUÂT

Ngày 29/10/2020 – tại Công ty Cổ Phần nhà máy sản xuất Thiết bị y học và Vật liệu sinh học thuộc khu Công nghệ cao Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc công ty đã tổ chức:   LẾ CÔNG BỐ GIẤY PHÉP LƯU HÀNH SẢN PHẨM TBYT CẤY GHÉP DO CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC và VẬT LIỆU SINH HỌC SẢN XUÂT

– Ông Nguyễn Minh Tuấn Vụ trưởng vụ Trang thiết bị và Công trình y tế- BỘ Y tế đã  Tham dư và trao giấy phép Lưu hành sàn phẩm TTT nhân tạo do Công ty sản suất.

Tham dự buổi lễ có sự tham dự của:

– Ông Hà Đắc Biên Phó chủ tịch – Tổng thư ký Hội Thiết bị y tế Việt Nam

– Ông La Huỳnh Phi Vân PGD chi nhánh-Đai diện Vietcombank

– BGĐ CT và các Phòng Ban chức năng.

– Đại diện một số nhà phân phối sản phẩm do công ty sản xuất.

Một vài hình ảnh của buổi lễ!