Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Viện Vật lý Y sinh học – Viện KH CN Quốc Phòng

Ngày 7/10/2019 Viện Vật Lý Y Sinh học thuộc Viện KH CN Quốc phòng – Bộ Quốc Phòng đã tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống.

Qua báo cáo của Thủ trưởng Viện và đánh giá của Thủ trưởng cấp trên, cũng như đã theo dõi, hợp tác trong suốt 30 năm qua thấy rằng: Viện Vật lý y sinh học từng bước khảng định được vị trí đi đầu trong chuyên ngành hẹp này thông qua các Công trình nghiên cứu, số lượng các bài báo đã công bố tại các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước, các sách giáo khoa và chuyên khảo đã xuất bản cùng số lượng và chất lượng các sản phẩm do Viện nghiên cứu và chế tạo đã cung cấp ra thị trường trên phạm vi toàn quốc.”