HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

Ngày 9/10/2020 Hội TBYT VN đã ký kết thoả thuận Hợp tác (MOU) với Công ty Cổ phần Bóng Đèn Phích Nước Rạng Đông gồm 2 nội dung Hợp tác Khoa học – Công nghệ.
1-) Nghiên cứu chế tạo các thiết bị Quang- Y cụ
2-) Nghiên cứu triển khai ứng dụng “ Phương pháp chiếu sáng vì sức khoẻ tại các cơ sở Khám – Chữa bệnh”.
Viện Nghiên cứu chế tạo và Chuyển giao Công nghệ TTBYT là đơn vị trực thuộc Hội TBYT VN chịu trách nhiệm triển khai thục hiện nội dung Hợp tác trên.

Ông Nguyễn Xuân Bình Chủ tịch Hội TBYT VN ký kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác với CT CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Một vài hình ảnh tại lễ ký kết MOU: