Hội thiết bi y tế Việt Nam (TBYT VN) cùng Văn phòng PHILIPS Tại Việt nam đã tổ chức ký kết thoả thuận hợp tác (MOU) về Đào tạo liên tục (ĐTLT)

Chiều nay, ngày 2/12/2021 Hội thiết bi y tế Việt Nam (TBYT VN) cùng Văn phòng PHILIPS Tại Việt nam đã tổ chức ký kết thoả thuận hợp tác (MOU) về Đào tạo liên tục (ĐTLT) cho đối tượng là KS. KTV và Nhân viên y tế trực tiếp vận hành và bảo dưỡng dòng thiết bị chẩn đoán hình ảnh (TB CĐHA) giai đoạn 2021-2025.

Ông Nguyễn Xuân Bình Chủ tịch Hội TBYT VN và Ông Hugo Luik Tổng Giám đốc văn phòng Philips tại Việt Nam đã ký kết MOU với hình thức trực tuyến (Online) tại đầu cầu TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. ( sau 6 tháng chuẩn bị và ký tắt)

Sau kễ ký MOU, Hội TBYT VN cùng VP hãng Philips tại VN đã Khai giảng khoá đào tạo đầu tiên với nội dung: HƯỚNG DẪN KHAI THÁC SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG AN TOÀN – HIỆU QUẢ 3 hệ thống thiết bị CT-SCANNER; MRI; ANGIOGRAPH.

Với sự tham gia của 280 học viên hiện đang làm việc tại các bệnh viện, viện nghiên cứu trong toàn quốc đã đăng ký tham dự khoá đào tạo – Hình thức Trực tuyến

Chương trình và Tài liệu đào tạo đã được các Giảng viên thuộc ban đào tạo của Hội TBYTVN kết hợp với các chuyên gia kỹ thuật về các hệ thống Thiết bị CĐHA của Philips xây dựng, biên soạn đã được thẩm định theo đúng quy định tại thông tư số: 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013;

Thông tư số: 26/2020/TT-BYT Ngày 28/12/2020 và Văn bản hướng dẫn số: 636/K2DT-SĐH Ngày 28/7/2016 về Công tác Đào tạo Liên tục.