Hội thảo thường niêm lần thứ 16 – năm 2020 : “CẬP NHẬT THÔNG TIN KH – CN và NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TTBYT”

Hội thảo thường niêm lần thứ 16 – năm 2020 : “CẬP NHẬT THÔNG TIN KH – CN và NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TTBYT” sẽ được tổ chức rại thành phố Đà Nẵng trong các ngày 7&8/8/2020. Các đai biểu sẽ nhân được Giấy Mời tham dự HT qua đường PCN hoặc bản Scan gửi qua mail (kèm thông báo: tên Anh/Chị đã có trong danh sách đại biểu dự HT)

Một số hình ảnh tại Hội thảo thường niêm lần thứ 15 – năm 2019