Hội thảo thường niêm lần thứ 16 – năm 2020 : “NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ,CẬP NHẬT THÔNG TIN KH – CN TTBYT”

Hội thảo thường niêm lần thứ 16 – năm 2020 : “NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ, CẬP NHẬT THÔNG TIN KH – CN  TTBYT” sẽ được tổ chức rại thành phố Đà Nẵng trong các ngày 20&21/11/2020. Các đai biểu sẽ nhân được Giấy Mời tham dự HT qua đường PCN hoặc bản Scan gửi qua mail (kèm thông báo: tên Anh/Chị đã có trong danh sách đại biểu dự HT)

Một số hình ảnh tại Hội thảo thường niêm lần thứ 15 – năm 2019