Hội thảo quốc gia về trang thiết bị y tế

Ngày 27-28 tháng 7 năm 2018, Hội TBYT VN đã tổ chức Hội thảo Quốc gia thường niên lần thứ 14 với nội dung:
NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ,
CẬP NHẬT THÔNG TIN KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Gần 300 đai biểu, là các trưởng, phó phòng Vật tư-TBYT của các bệnh viện Đa khoa, chuyên khoa TƯ, bệnh viện ĐK các tỉnh, thành trong cả nước, các chuyên gia về TTBYT, một số GĐ bệnh viện TƯ, bệnh viện ĐK Tỉnh, lãnh đạo một số Sở Y tế.
12 nhà cung cấp TTBYT đã tham gia tài trợ và trưng bày sản phầm mới nhất đang được phân phối tại Việt Nam.
Gs. Ts. Nguyễn Viết Tiến TT thường trực
Bộ BYT và lãnh đạo VP, các Cục, Vu của Bộ Y tế
GS. VS . Đặng Vũ Minh CT liên hiệp các hội KH KT Việt nam!
Ông Phạm Lương Sơn PTGĐ BHXH Việt nam.
Đại diện một số hội nghề nghiệp thuộc Tổng hội YH Việt nam.
Đã tham dự Hội thảo,
Trong 2 ngày Hội thảo, các Đại biểu đã nghe 21 báo cáo. Trong đó về công tác QL TTBYT 3 báo cáo và 18 báo cáo về các phương pháp, công nghê, thiết bị y tế mới đang được áp dụng trong ngành y tế.
Đặc biệt, hội thảo năm nay có 1 phần kết hợp với Hội Ngoại khoa VN giới thiêu về phòng mổ đa năng (Hybrid)- phòng mổ trong tương lai!
Nhân dịp HT năm nay, Hội TBYT VN đa trao một số TBYT thiết yếu do các nhà SX trong nước và các nhà kinh doanh TTBYT taif trợ
cho bệnh viện ĐKKV Triệu hải tỉnh Quảng trị.
LHH các hội KHKT VN cũng đã trao KNC vì sự nghiệp các hội KHKT đợt 3 cho 27 cán bộ KT TBYT có nhiều đóng góp cho chuyên ngành KT TBYT và hoạt động của Hội TBYTVN.

Một số hình ảnh hoạt động của Hội Thảo:

– Gs.Ts. Nguyễn Viết Tiến TT thường trực BYT phát biểu chỉ đạo hội thảo.
– Ông Nguyễn Xuân Bình CTH đọc lời Khai mạc Hội thảo
Gs. TsKH. VS. Đặng Vũ Minh CT VUSTA và Gs.Ts. Lê Ngọc Trọng CTDD hội TBYTVN trao Kỷ Niện Chương vì sự nghiệp các hội KH KT cho các hội viên của Hội TBYT

 

CTH và Vụ trưởng vụ TTB-CTYT trao quà TTBYT cho bệnh viện Đa khoa Khu vực Triệu Hải tỉnh Quảng Trị

 

Gs.Ts. Nguyễn Viết Tiến đi thăm quan các gian hàng TBYT