Hội nghị Giao thương trực tuyến với với Banh Thuringia ĐỨC

Theo đề nghị của Công ty IEC VN về việc tham gia buổi Giao Thương trực tuyến vói các Doanh nghiệp của Bang Thuringia CHLB Đức  – Cơ hội hợp tác trong lĩnh vực y tế.
Thời Gian: từ 15h30 đến 18h0  thứ 3, ngày 20/4/2021.
Địa điểm:  GCA- tầng 3 Tòa nhà N01 – T4Phú Mỹ Complex, Khu Ngoại giao đoàn, Phường Xuân tảo Q. Bắc từ Liêm – HN
     (Thông tin chi tiết tại các filé đính kèm mail này)