Giới thiệu sản phầm Xe ô tô cấp Cứu; Phòng thí nghiệm chẩn đoán lưu động và xe ô tô phục vụ công tác khử trùng.

Vừa qua, Đại diện thuong mại Liên bang Nga tại Việt nam có làm việc với Hội TBYT VN và giới thiệu sản phầm Xe ô tô cấp Cứu; Phòng thí nghiệm chẩn đoán lưu động và xe ô tô phục vụ công tác khử trùng. Hội TBYT VN thông báo để các nhà kinh doanh và các cơ quan, đơn vị có quan tâm và có nhu cầu sử dụng có thể liên hệ trực tiếp với hội TBYT VN để tổng hợp ssos lương trước khi làm việc với phía Nga về dòng sản phẩm này.

Địa chỉ liên hệ: Mr. Hùng VPH. Số mobile: ‭097 2417918‬ Mail: hungha1988@gmail.com