Đào tạo bổ túc ngắn hạn về kỹ thuật thiết bị y tế

Từ ngày 24/02/2014 đến 01/03/2014, Hội TBYT Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn ngắn hạn về kỹ thuật TBYT tại văn phòng công ty MEDILAB – ở thành phố HCM cho 24 cán bộ kỹ thuật đang làm việc tại công ty. Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được bổ túc những kiến thức cơ bản về: Thiết bị Chẩn đoán hình ảnh, thiết bị thăm dò chức năng, thiết bị khu vực Hồi sức cấp cứu, Thiết bị xạ trị và Y học hạt nhân.

Học viên cũng được cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật về Quản lý TTBYT.

Một vài hình ảnh của lớp tập huấn: