Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội giới thiệu về sản phẩm tấm chắn bảo vệ mặt y tế Mould Tech của hãng WohnderCare Pandeguard

Đại sứ quán Hungary tại Hà Nội xin trân trọng chuyển thông tin giới thiệu về sản phẩm tấm chắn bảo vệ mặt y tế Mould Tech của hãng WohnderCare Pandeguard, với công suất 3000 tấm/ ngày, mức giá:  6 euro/ tấm, tính giá vận chuyển đến sân bay quốc tế Liszt Ferenc- Budapest, Hungary.

Đại sứ quán Hungary chia sẻ thông tin sản phẩm này tới các đơn vị thành viên và đối tác Việt Nam có quan tâm. (Chi tiết thông tin liên hệ của hãng đính kèm)

 Đầu mối liên hệ Đại sứ quán Hungary: Bà Oláh Nikoletta, Tham tán Kinh tế- Thương mại, email: Nikoletta.Olah@mfa.gov.hu

Mould Tech EC Declaration of Conformity

Mould Tech EC Declaration of Conformity_2

Mould Tech Pandeguard Brochure