Công ty Việt Thái tặng khẩu trang đến Văn phòng Liên hiệp các hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam

Ngày 2/2/2021 tại Văn phòng Liên hiệp các hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam (LHH) Công ty Việt Thái đã trao tặng 3000 Khẩu trang y tế có khả năng lọc tới 99,8%. (PM<2.5. 99.8%) VG Pro Mask cho Liên hiệp các hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam. Trong đó gồm 2000 khẩu trang dùng cho người lớn và 1000 Khẩu trang dùng cho trẻ em. Tham dự lễ trao tặng về phia LHH có Ông NGUYỄN QUYẾT CHIẾN Tổng thư ký và Ông Lê Công Lương-Phó tổng thư ký, Chánh văn phòng LHH,  Về phía Hội TBYT VN có Ông Đỗ Đức Chi-Phó chánh văn phòng Thường trực,  Đai diẹn Công ty Việt Thái Bà Nguyễn Thanh Hà-Giám đốc Công ty.