Decision on the establishment of a Medical Advisory Council in the period of 2008-2012

 QUYẾT ĐỊNH

   Về việc thành lập Hội đồng Tư vấn trang thiết bị y tế giai đoạn 2008 – 2012

                                          BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH 11 ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân;

Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 130/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách Quốc gia về trang thiết bị y tế;

Căn cứ Chỉ thị số 01/2003/CT-BYT ngày 13/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý trang thiết bị y tế;

Theo đề nghị của Ông Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị – Công trình y tế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Tư vấn trang thiết bị y tế giai đoạn 2008 – 2012 gồm các Ông, Bà có tên sau:

1.1. Thành viên Hội đồng tư vấn trang thiết bị y tế:

 1. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến -Thứ trưởng Bộ Y tế : Chủ tịch Hội đồng.
 1. Ông Dương Văn Tỉnh – Vụ trưởng Vụ TTB-CTYT: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.
 1. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ TTB-CTYT: Phó chủ tịch Hội đồng.
 1. Ông Đỗ Hán – Chánh văn phòng Bộ Y tế : Uỷ viên
 1. Ông Lý Ngọc Kính – Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh : Uỷ viên.
 1. Ông Trương Việt Dũng – Vụ trưởng Vụ KH-ĐT : Uỷ viên.
 1. Ông Nguyễn Doãn Tú – Phó Vụ trưởng Vụ TTB-CTYT : Uỷ viên.
 1. Ông Nguyễn Quang Ân – Phó Vụ trưởng Vụ KH-TC : Uỷ Viên.
 1. Ông Nguyễn Huy Quang – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế : Uỷ viên.
 1. Ông Lương Ngọc Khuê – Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh : Uỷ viên.
 1. Ông Đỗ Doãn Lợi – Phó Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội : Uỷ viên.
 1. Ông Đinh Mạnh Huy – Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức : Uỷ viên.
 1. Ông Mai Trọng Khoa – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch mai : Uỷ viên.
 1. Ông Nguyễn Trường Sơn – Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy: Uỷ viên.
 1. Ông Vũ Công Lập – Giám đốc Phân viện VLYSH Bộ Quốc phòng : Uỷ viên.
 1. Ông Nguyễn Xuân Trang -Viện trưởng Viện TTB-CTYT : Uỷ viên.
 1. Ông Vũ Sinh Nam  P.Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường: Uỷ viên.
 1. Ông Phan Dũng Tiến -Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ Y tế : Uỷ viên
 1. Bà Trần Thị Oanh – Chuyên viên chính, Vụ KHĐT : Uỷ viên.

1.2. Tổ chuyên gia kỹ thuật chuyên ngành trang thiết bị y tế:

 1. Ông Công Quyết Thắng -Tổng thư ký Hội GMHS Việt nam.
 1. Ông Hà Đắc Biên – Tổng thư ký Hội TTBYT Việt nam
 1. Ông  Phạm Minh Thông -Trưởng khoa CĐHA Bệnh viện Bạch mai.
 1. Ông Nguyễn Đạt Anh -Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch mai.
 1. Ông Nguyễn Gia Bình – Trưởng khoa điều trị tích cực Bệnh viện Bạch mai
 1. Ông Nguyễn Quốc Dũng – Trưởng khoa CĐHA Bệnh viện Hữu nghị.
 1. 7.   Ông Nguyễn Gia Bình – Phó chủ nhiệm khoa xét nghiệm Bệnh viện TWQĐ 108.
 1. Ông Đỗ Đức Chi- Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TW
 1. Ông Bùi Xuân Vinh – Trưởng phòng Vật tư  TBYT  Bệnh viện Bạch mai.
 1. Ông Phạm Đức Hiền – Trưởng phòng Vật tư  TBYT  Bệnh viện Hữu Nghị
 1. Ông Nguyễn Danh Tư – Trưởng phòng Vật tư  TBYT  Bệnh viện K TW.
 1. Ông Nguyễn Diểu- Phó trưởng phòng Vật tư  TBYT  Bệnh viện TW Huế
 1. Ông Vũ Văn Đoan – Trưởng phòng Giáo tài Đại học Y Hà Nội
 1. Ông Nguyễn Hoàng Bắc – Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM.
 1.   Ông Nguyễn Trọng Lưu -Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Viện Kiểm nghiệm.
 1. Ông Nguyễn Văn Hải – Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh .
 1. Ông Trần Ngọc Liêm – GĐ Trung tâm Công nghệ Laser Bộ KHCN.
 1. Ông Lê Văn Thảo – Phó chủ tịch Hội ung thư Hà Nội.
 1. Ông Đoàn Nhật Ánh – Nguyên Trưởng phòng KTTBYT Bệnh viện Nhi TW.

1.3.  Tổ thư ký của Hội đồng:

 1. Ông Bùi Sỹ Việt – Chuyên viên chính, Vụ TTB-CTYT: Tổ trưởng.
 1. Bà Hà Thị Vinh – Chuyên viên chính, Vụ TTB-CTYT : Tổ viên.
 1. Ông Nguyễn Tử Hiếu- Chuyên viên, Vụ TTB-CTYT   : Tổ viên.

Điều Nhiệm vụ của Hội đồng:

 1. Tham mưu cho lãnh đạo Bộ Y tế định hướng đầu tư trang thiết bị y tế cho các tuyến y tế, các trung tâm y tế chuyên sâu, các chuyên khoa đầu ngành và kế hoạch đào tạo cán bộ chuyên sâu về lĩnh vực trang thiết bị y tế.
 1. Tư vấn cho lãnh đạo Bộ Y tế công tác quản lý, chỉ đạo, định hướng nghiên cứu chế tạo và  sản xuất trang thiết bị y tế trong nước. Tổ chức thẩm định hồ sơ và các điều kiện sản xuất để trình lãnh đạo Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế.
 1. Tư vấn cho lãnh đạo Bộ Y tế công tác quản lý, chỉ đạo, định hướng nhập khẩu trang thiết bị y tế.Tổ chức thẩm định hồ sơ để trình lãnh đạo Bộ Y tế cấp Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế.
 1. Tổ chức thẩm định về thế hệ công nghệ những trang thiết bị y tế lần đầu tiên đưa vào sử dụng tại Việt nam.
 1. Thẩm định danh mục, cấu hình kỹ thuật và dự toán trang thiết bị y tế của các Dự án đầu tư có mua sắm trang thiết bị Y tế.

Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng:

3.1. Hội đồng làm việc theo các Tiểu ban :

3.1.1. Tiểu ban tư vấn về sản xuất Trang thiết bị Y tế.

3.1.2. Tiểu ban tư vấn về nhập khẩu Trang thiết bị Y tế.

3.1.3. Tiểu ban tư vấn về công nghệ, cấu hình kỹ thuật Trang thiết bị Y tế.

3.2. Căn cứ vào tính chất, nội dung công việc cụ thể, các thành viên Hội đồng và chuyên gia kỹ thuật được mời tham gia theo từng lĩnh vực chuyên sâu của các tiểu ban dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng:

Kinh phí hoạt động của Hội đồng được lấy từ nguồn thu phí, lệ phí, các nguồn kinh phí hợp pháp khác và sử dụng đúng theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Giao cho Vụ trang thiết bị – Công trình y tế là đơn vị thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm làm đầu mối tổ chức các hoạt động của Hội đồng.

Điều 6. Quyết định này thay thế các Quyết định: số 2870/QĐ-BYT ngày 23/8/2004, số 2511/QĐ-BYT ngày 14/7/2006, số 1310/QĐ-BYT ngày 06/4/2007 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 7. Các Ông/ Bà Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ Y tế, Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức Cán bộ, Trang thiết bị – Công trình y tế, Pháp chế, Kế hoạch – Tài chính, Khoa học – Đào tạo, Cục Quản lý khám, chữa bệnh,và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                       BỘ TRƯỞNG

– Như Điều 1, Điều 7;                                                    Nguyễn Quốc Triệu

– Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);

– Lưu: VT, TB–CT.