Trang chủ Văn bản pháp quy Nhà nước
Nhà nước
Quyết định của thủ tướng chính phủ Về việc phê duyệt Đề án "Nghiên cứu chế tạo và sản xuất trang thiết bị y tế đến năm 2010" PDF. In Email
 
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Về việc phê duyệt Đề án "Nghiên cứu chế tạo và sản xuất

 

trang thiết bị y tế đến năm 2010" 


 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 130/2002/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2002 về việc phê duyệt Chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế giai đoạn 2002 – 2010;

                   Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,
Đọc thêm...
 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Chính sách quốc gia về Trang thiết bị y tế giai đoạn 2002-2010 PDF. In Email
 
QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc phê duyệt Chính sách quốc gia về Trang thiết bị y tế

giai đoạn 2002-2010

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 35/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2001 phê duyệt Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001 - 2010,

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,
Đọc thêm...
 


Thành viên mới
Viện nghiên cứu, chế tạo và chuyên giao công nghệ TBYT
Công ty Cổ phần Cơ nhiệt hơi nước
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯƠNG GIA
Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Việt Hàn
Chi hội Trường Kinh tế-Kỹ thuật-Nghiệp vụ Nguyễn Tất Thành
Liên kết website
Ấn phẩm chuyên ngành TBYT và của hội TBYT
Các tác nhân vật lý thường dùng trong vật lý trị liệu
 
Trang thiết bị và công trình y tế
 
Nhà tài trợ
Bảng quảng cáo
Công ty TNHH&TM Việt Thái

Bảng quảng cáo
Công try TNHH TBYT Long Phương

Bảng quảng cáo
Công ty TNHH Nguyên Long

Hiện có 374 khách Trực tuyến
Bản quyền thuộc Hội thiết bị Y tế Việt Nam
Địa chỉ: Số 40 Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
Điện thoại: 04. 3576 5491
Email: info@hoitbyt.vn  /  Website: www.hoitbytvn.vn