GS.BS Hoàng Đức Kiệt

Họ và Tên: Hoàng Đức Kiệt

Năm sinh: 1937

Học vị, học hàm: Giáo sư Tiến sĩ

Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh

Nghỉ hưu năm 2007

Chức vụ trước khi nghỉ hưu: Trưởng khoa chuẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội

Chức vụ hiện tại:

–       Chủ tịch Hội điện quang – Y học Hạt nhân Việt Nam (2004 – 2012)

–       Ủy viên BCH Tổng hội Y học Việt Nam (2006 – 2010)

–       Chỉ tịch Hội điện quang các nước Đông Nam Á (2008 – 2010)

–       Chuyên viên cao cấp Chuẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hữu Nghị

Khen thưởng:

–       Huân chương chống Mỹ cứu nước Hạng nhất

–       Huân chương Lao động Hạng ba

–       Thầy thuốc Nhân dân

–       Bằng Lao động sang tạo

–       Hội viên danh dự Hội Điện quang Pháp