Cơ quan Đại diện thương mại Nga tại Việt Nam gửi công văn №Т704-300 – Thương vụ SQ NGA Tại Việt Nam

Cơ quan Đại diện thương mại Liên bang Nga tại Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam gửi công văn về sự quan tâm của các doanh nghiệp Nga đến việc xuất khẩu các thiết bị bảo hộ cá nhân sang Việt Nam.

Nhờ các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ Liên bang Nga, các doanh nghiệp Nga đã có thể tăng một cách đáng kể công suất sản xuất các thiết bị bảo hộ cá nhân và các thiết bị y tế khác. Kết quả là không chỉ khắc phục được sự thiếu hụt một số mặt hàng ở thị trường Nga, mà còn có thể cung cấp cho các đối tác nước ngoài có nhu cầu đối với các sản phẩm y tế này.

File đính kèm: Т704-300+Phu luc